Kantoor Het Saeckenhuys te Blokker

Laatste nieuws

Weigering toekenning NOW (04-03-2021)
Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er lees verder

Verhoging maxima TVL (04-03-2021)
De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn lees verder

accountview-klein        snelstart        ecabo-klein       exact online gecertificeerd