Kantoor Het Saeckenhuys te Blokker

Sinds 2005 biedt Het Saeckenhuys administratiekantoor hulp bij het oplossen van problematische schulden, zowel zakelijk als privé. Ons bedrijf heeft over de jaren veel ervaring op het gebied van schuldhulpverlening opgedaan.

Als administrateurs zijn wij gespecialiseerd in de verwerking van financiële gegevens, het opstellen van schuldenoverzichten, budgetten en aflossingsschema’s.

Uit ervaring hebben wij geconstateerd dat de wachttijden bij gemeentelijke instellingen heel lang kunnen zijn. Er is recentelijk een onderzoek uitgevoerd voor het de Vereniging van Nederlandse Gemeenten door het SGBO. Hieruit kwam naar voren dat de hulpverlening door gemeenten aan mensen met schulden steeds minder succesvol wordt afgerond. 
Voor meer informatie kunt u terecht op : www.sgbo.nl

Wij verzorgen minnelijke schuldhulpverlening trajecten, begeleiden saneringstrajecten en bereiden mensen voor op een wettelijke schuldsanering, afgekort WSNP. www.wsnp.rvr.org

Het budgetbeheer wordt uitgevoerd door de notarieel vastgelegde “Stichting Derdengelden Saeckenhuys administratiekantoor”.

Laatste nieuws

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis (26-11-2020)
De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen lees verder

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt (26-11-2020)
In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft lees verder

accountview-klein        snelstart        ecabo-klein       exact online gecertificeerd