Kantoor Het Saeckenhuys te Blokker

Wanneer u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, bent u verplicht uw uitgaven te verantwoorden aan het Zorgkantoor. Minimaal één keer per jaar moet u een verantwoordingsformulier invullen en naar het Zorgkantoor sturen. Hoe hoger uw pgb, hoe vaker u de uitgaven moet verantwoorden. Het Zorgkantoor is wettelijk verplicht steekproefsgewijs een percentage van de budgethouders te onderwerpen aan een intensieve controle.

Een intensieve controle houdt in dat het Zorgkantoor uw pgb-administratie opvraagt en controleert of uw budgetuitgaven voldoen aan de wettelijke regels. Met andere woorden, u moet aantonen dat u uw pgb hebt uitgegeven aan diensten die mogen worden aangekocht met het pgb. Wij kunnen deze administratie voor u verzorgen en de gegevens welke opgevraagd worden verstrekken.

PGB loonadministratie

Het Saeckenhuys administratiekantoor kan voor u de loonadministratie uit handen nemen als u voor uw zorgverlener inhoudingspichtig bent. U bent inhoudingspichtig als uw zorgverlener op 4 of meer dagen in de week werkt, of als u gekozen heeft voor opting-in.

Laatste nieuws

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis (26-11-2020)
De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen lees verder

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt (26-11-2020)
In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft lees verder

accountview-klein        snelstart        ecabo-klein       exact online gecertificeerd