Kantoor Het Saeckenhuys te Blokker

U kunt bij Het Saeckenhuys administratiekantoor terecht voor diverse belastingaangiften.

Wij verzorgen voor u: 

  • Inkomstenbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Dividendbelasting;
  • Successierechten.

Deze services kunnen wij veelal via onze systemen indienen zodat een Digicode niet noodzakelijk is. Met uw toestemming ontvangt ons kantoor tevens een kopie aanslag van de belastingdienst zodat wij deze kunnen controleren met de door ons ingediende aangifte. Op deze wijze kunnen wij altijd tijdig reageren op afwijkingen van de aangifte.

Laatste nieuws

Weigering toekenning NOW (04-03-2021)
Voor de berekening van loonkostensubsidie van de NOW-1 wordt uitgegaan van het loon over de maand januari 2020. Als er lees verder

Verhoging maxima TVL (04-03-2021)
De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden toegekend, zijn lees verder

accountview-klein        snelstart        ecabo-klein       exact online gecertificeerd